Sistemul national de gestiune si monitorizare a speciilor de pasari din Romania
in baza articolului 12 din Directiva Pasari

UE Guvern POS_Mediu Instrumente_Structurale

Sistemul national de gestiune si monitorizare a speciilor de pasari din Romania in baza articolului 12 din Directiva Pasari” – SMIS-CSNR 36586 finantat conform Ordinului Ministrului Mediului si Padurilor nr. 2901 din 16.12.2011 contribuie la implementarea legislatiei europene pentru conservarea biodiversitatii.

Proiectul este implementat de Centrul National pentru Dezvoltare Durabila, Bucuresti in parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor intre anii
2012 - 2015.

Prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeana, Romania si-a asumat obligatii privind protectia naturii. Intre acestea se aflasi imbunatatirea activitatilor de management si monitorizare a pasarilor de interes comunitar si a habitatelor asa cum este mentionat in Directiva Pasari (Directiva Consiliului 79/409 EEC) in baza careia au fost declarate Ariile de Protectie Speciala Avifaunistica (SPA) din cadrul retelei Natura 2000.

Obiective:
• Crearea si implementarea unui sistem unitar de monitorizare a speciilor de pasari de interes comunitar la nivel national in vederea realizarii raportului de tara al Romaniei catre Comisia Europeana in baza prevederilor articolului 12 al Directivei Consiliului Europei 79/409 EEC;
• Informarea publicului asupra speciilor de pasari de interes comunitar, a distributiei si tendintelor populatiilor de pasari din Romania.

Public tinta:
• Autoritatile centrale, regionale si locale de mediu si agricultura;
• Institutiile de cercetare in domeniul conservarii biodiversitatii, administratori/custozi ai ariilor protejate;
• Organizatii neguvernamentale si mass-media.

Activitati principale:
• Elaborarea Protocoalelor Standard de Monitoring pentru speciile de pasari de interes comunitar de pe lista de referinta elaborata de Comisia Europeanasi alcatuita din specii de pe anexele I, II, III, ale Directivei Pasari;
• Colectarea datelor cu privire la populatiile de pasari de interes comunitar de pe lista de referinta - Monitoringul speciilor de pasari de interes comunitar in Romania cuprinse pe listele de referinta;
• Informarea publicului larg cu privire la rezultatele proiectului, a starii populatiilor de pasari din Romania, in vederea urmatoarelor raportari catre Comisia Europeana.

Materiale de informare:
• “Atlas al speciilor de pasari de interes comunitar din Romania” contine informatii despre specii si harti de distributie ale acestora, informatii despre culoarele de migratie, zonele de cuibarit, SPA-uri, precum si aspecte legate de monitorizare. Atlasul include fotografii profesionale ale fiecarei specii, desene gravura tip atlas biologic precum si o componenta multimedia: un DVD cu sunetele fiecarei specii;
• “Ghidul standard de monitorizare a speciilor de pasari de interes comunitar din Romania” detaliaza procesul de monitorizare pe specii de pasari: metodologia, perioada de inventariere, numarul de iesiri, etc. Acest instrument faciliteaza distribuirea la nivel national a metodologiei de monitoring pentru fiecare dintre speciile de pasari descrise, ceea ce permite o abordare unitarasi ajuta in realizarea raportarilor viitoare.

Evenimente de informare si constientizare:
• 2 conferinte de informare, la inceputul si la finalul proiectului;
• 1 conferinta nationala in Bucuresti pentru comunitatea stiintifica: universitati, muzee, institute, ong-uri de mediu, mass media;
• 1 conferinta nationala in Bucuresti pentru factorii de decizie cu atributii in domeniu.
In cadrul celor 2 conferinte nationale vor fi distribuite: “Atlasul pasarilor din Romania” si Tool-kit-ul pentru monitorizarea pasarilor care contine “Ghidul standard de monitorizare”.

Localizare:
Proiectul este localizat pe intreg teritoriul national, la nivelul celor 8 regiuni administrativ-teritoriale, atat in interiorul ariilor naturale protejate, cat si in afara acestora. Acesta va acoperi monitorizarea starii de conservare a tuturor speciilor de pasari din anexele Directivei Pasari care se regasesc in Romania si sunt cuprinse in anexele O.U.G. nr. 57/2007 si lista de referinta din anexa 5 a O.M. nr. 1964/2008.

Buget:
Valoarea totala este de 24.448.125 lei din care: valoare eligibila 19.950.144 lei (finantare nerambursabila din FEDR si buget de stat) si valoare TVA aferenta valorii eligibile: 4.497.981 lei.

Proiectul este finantat de Uniunea Europeana prin Programul Operational Sectorial Mediu; Axa prioritara 4: "Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protectia Naturii"; Domeniu Major de Interventie: "Dezvoltarea Infrastructurii si aPlanurilor de Management pentru Protejarea Biodiversitatii si Retelei Natura 2000". Proiectul este co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala.

Descarca - Directiva Pasari (PDF)

Facebook              Contact
© Centrul National pentru Dezvoltare Durabila, 2014